Đầu Phun Hướng Xuống TyCo

  •  Đầu Phun Hướng Xuống TyCo

 

Thông số kỹ thuật

- Loại đầu phun: Hướng xuống.

- Nhiệt độ hoạt động của đầu phun: 68ºC.

- Đường kính tiêu chuẩn: DN20 (mm).

- Kích cỡ ren: 3/4”.

- Hệ số K (lưu lượng nước): 8.0US.

- Sắc dịch hiển thị tiêu chuẩn: Màu đỏ.
 

zalo