Nút Trì Hoản Xã Khí Hochiiki

  •  Nút Trì Hoản Xã Khí Hochiiki

Giới thiệu chung

Nút dừng kích hoạt xả khí là thiết bị dùng thao tác bằng tay để tạm dừng việc xả khí chữa cháy. 

  • Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL và FM
  • Dùng để tạm dừng xả khí
  • Bao gồm hộp để gắn tường
zalo